Seminarieserie kring pedagogik för campus- och distansutbildning

Tekniska fakulteten, Linnéuniversitetet

Under hösten 2014 kommer det genomföras en mindre seminarieserie kring pedagogik och distansundervisning på initiativ av den datavetenskapliga institutionen. Tanken är att dela erfarenheter kring nya pedagogiska grepp i undervisningen.

Genomförda fördrag

Webbprogrammerare.se - En "öppen" utbildning
Johan Leitet är programansvarig för utbildningsprogrammet Webbprogrammerare. Programmet har sedan starten 2002 bedrivits både som en campus och distansutbildning och har länge bedrivit sin undervisning med hjälp av strömmande och inspelade föreläsningar. Programmets kurser finns också öppet tillgängliga via plattformen CoursePress. Johan kommer prata om erfarenheter och tankar kring öppet lärande.

Du kan titta på föredraget i efterhand på youtube: https://www.youtube.com/watch?v=xQxhJdhRMNE

MOOCs och LOOCs

MOOCs - from hype to opportunity
Alastair Creelman arbetar med nätbaserad lärande på Linnéuniversitetet med ett speciellt intresse för social media och öppna lärresurser (OER). I detta föredrag kommer Alastair berätta om sina tankar kring MOOCs - Massive Open Online Course. Alastair driver också den populära bloggen http://acreelman.blogspot.se/ .

LOOC
Kristina von Hausswolff, senior universitetsadjunkt i datavetenskap från Malmö Högskola, jobbar på deras högskolepedagogiska enhet komemr och berättar om deras egna variant på MOOC kallad LOOC.

Föredraget finns att titta på ( i två delar):
https://connect.sunet.se/p5jx7ncaw44/
https://connect.sunet.se/p2yp346u64a/

Wikipediaprojektet och IKT-stöd på fakulteten
Pia Palm är IKT-pedagog på fakulteten och kommer berätta om "Wikipediaprojektet" samt att fler ur ITK-personalen kommer medverka för att berätta om sin verksamhet och hur den kan stödja läraren i undervisningen. Inom Biologi- och Hälsovetenskapliga programmet har vi skapat en uppgift som vi har döpt till “Wikipediaprojektet” där målet är att studenten ska träna sin förmåga att söka, systematisera och presentera vetenskapliga artiklar utifrån ett uppslagsord, tex en parasit eller sjukdom. Istället för att skriva ett paper/rapport för bara läraren/handledaren och kurskamrater är tanken att studenten bidrar med sin rapport och kunskap i en öppen nätbaserad encyklopedi där vi har valt Wikipedia. Seminariet sker på svenska och beräknas ta cirka två timmar

Föredraget finns att titta på: https://connect.sunet.se/p4szdr9sds9/

Mer information

Vill du ha mer information. Kontakta John Häggerud (john.haggerud(at)lnu.se).